Phone Development Meetup Groups

loading data...
Group 1 Members 206 Interested 40 City 1 Country 1

Largest Meetup Groups

  • Put this list on your website
1

Windows Phone Developer Community skal være et forum for oss som holder på med utvikling av løsninger basert på Windows Mobile/Phone, enten det er i forbindelse med jobb, fritid eller studier. Målet vi har satt oss er å kunne møtes kvartalsvis å ha p

206
Participants

Newest Meetup Groups

  • Put this list on your website
October 15, 2009

Windows Phone Developer Community skal være et forum for oss som holder på med utvikling av løsninger basert på Windows Mobile/Phone, enten det er i forbindelse med jobb, fritid eller studier. Målet vi har satt oss er å kunne møtes kvartalsvis å ha p

206
Participants
  • Subscribe to a feed of Phone Development Meetup Groups:

Find a Phone Development Meetup Group near you